Webbdesign och digital marknadsföring – en framtidsbransch

Som medborgare i det moderna samhället har du troligen inte kunnat undgå att se hur tillvaron har förändrats. Det gäller i så gott som samtliga områden – men det är särskilt sant när det kommer till företagande och försäljning. Tidigare gick det att hålla sig någorlunda i skymundan som företag så länge det fanns en lojal kundkrets eller en traditionell affärsmodell som gick ut på långsiktiga klienter. Idag går det inte riktigt att arbeta på det sättet. Oavsett om det gäller ett stort sågverk eller ett litet café är den digitala närvaron viktig. Det har öppnat upp för en helt ny bransch – webbdesign och digital marknadsföring. Det och mycket mer kommer vi ge dig all information om här på sidan.Med webbdesign åsyftas vanligtvis layouten på en sajt. Det kan också användas i bredare bemärkelse och då även inkludera utformning av exempelvis mobilappar. Den gemensamma nämnaren är att all webbdesign syftar till att skapa en välkomnande miljö för besökare anpassat för ett särskilt ändamål. Om du ska designa en hemsida åt ett företag som säljer växter kommer du troligen att använda helt andra lösningar än om du arbetar för en myndighet. Den stora variationen i webbdesign i kombination med ett stadigt ökande av internetanvändning gör att detta utan tvivel kommer att bli en framtidsbransch.Digital marknadsföring är ett begrepp som visserligen angränsar till webbdesign men som kan vara så mycket mer. Hit räknas exempelvis reklam på nätet där det finns oanade möjligheter att komma med kreativa lösningar och nå nya målgrupper. Även sökmotoroptimering är en sorts digital marknadsföring som också vuxit i popularitet på sistone. Detta är bara bråkdelen av vad vi kommer att ta upp och guida dig igenom.