Förbättra företagets strategi och ledning

Framgång med större förnyelseprojekt kräver ett helhetsgrepp över organisation, arbetsprocesser, IT-system och personal. Utmaningen är komplex och risken är inte försumbar. Men genom rätt angreppssätt reducerar ni komplexiteten och lyckas med förändringen.

Förbered dig med väl genomtänkt strategi

Tydliga affärsmål och förståelse för intressenterna är avgörande för framgångsrik förändring. Därför behöver ni en vision av värdet ni vill skapa och vägen dit. Ni måste klargöra företagets framtida kultur och vilka strategiska satsningar ni gör på personal, effektiva processer och framtidssäkra teknologier.

Ta hjälp av professionella förändringsledare

Det finns alltid förändringsmotstånd eftersom människor oroar sig för det nya. Därför är det effektivt att ta in en utomståendesamarbetspartner som ser på er verksamhet med nya ögon och hjälper er genomförnyelsen. Då får ni även in ny kunskap från experter på förändringsledning. Ett exempel är Columbus som arbetar med alla aspekter av förändringsprocesser. Jämför alternativ och sök efter den samarbetspartner som passar just ert företag.

Mät och följ upp resultaten

För att nå målen måste ni mäta och följa upp resultaten. Därför ska ni etablera effektiva mätmetoder och datainsamling redan från början. Då kan ni se hur förändringen går i praktiken och justera era planer under hand. Läs på mer om förändringsprocesser på Ekonomistyrningsverkets sida. Fler råd om hur ni agerar som ledare under förändringsprocessen finns hos Ostsvenska Handelskammaren.

Dr. Kay Dare