Få hjälp med översättning

Din franska från skoltiden kanske hjälpte dig att beställa en baguette senast du var på semester i Paris, men håller troligtvis inte måttet när det kommer till affärskommunikation.

Har du en internationell kundbas är det viktigt att du når ut till kunderna med ett språk de förstår. Att behärska språket för rätt tonalitet är grunden i lyckad kommunikation. Klicka dig vidare för att hitta professionella översättare som kan hjälpa dig åstadkomma det.

Språkets påverkan

Texter och översättningar med professionell kvalitet ger ett stort förtroende för ditt företag. Vare sig det gäller reklam eller finansiella översättningar, ger det läsaren en första indikation på om de ska välja dig eller söka sig vidare till dina konkurrenter. På samma sätt kan texten i din reklam påverka läsarens känslor. En kund som haft positiva känslor ger oftare uppskattande omdömen.

Maskinöversättning

Den språkliga kvaliteten i maskinöversättning faller bort om du jämför med manuell översättning. En maskinöversatt text har visat sig innehålla fem till sex gånger så många språkfel jämfört med en text översatt av människor. Hur bra resultatet av en maskinöversättning blir, beror på hur väl algoritmen är programmerad.

När kvaliteten är extra viktig i dina texter är en erfaren översättare med expertis inom modersmålet att föredra. En mänsklig översättare kan även relatera bättre till läsaren än en maskin.

Dr. Kay Dare