Få hjälp med företagets live streaming

Det finns mycket att tänka på när det kommer till live streaming, därför kan det vara skönt att anlita experter som är specialiserade på system av den här typen. Det viktigt att tänka igenom vilket budskap ditt företag vill förmedla.

På senare tid har det även blivit allt viktigare att arbeta med storytelling, där live streaming kan vara en del av helheten. Att arbeta med kvalitet i sändningar ger tillförlitlighet som i sin tur skapar trovärdighet och som gör att kunderna känner sig trygga med företaget.

Anpassa budskap efter olika kanaler

I vårt nya och mobilanpassade samhälle ska budskap gärna vara lättsmälta och förmedla en känsla, så att de blir minnesvärda. Uppmärksamheten du får av nya potentiella kunder är inte lång. Dessutom vill du anpassa budskapen efter dina olika kundgrupper med hänsyn till kundtyp, ålder, demografi med mera.

Olika sorters live streaming

Det finns givetvis olika sorters live streaming, en del informationsflöden förmedlar befintliga, samt nya produkter och tjänster. Andra kan handla om webinarier för att ge kunder djupare insikter om företaget, så som finansiell information och produktkännedom.

En relativt ny men populär trend för live streaming är live shopping, som är till för att ge kunder en känsla för om även de är intresserade av det som provas och visas.

Dr. Kay Dare