Få hjälp med översättning

Din franska från skoltiden kanske hjälpte dig att beställa en baguette senast du var på semester i Paris, men håller troligtvis inte måttet när det kommer till affärskommunikation. Har du en internationell kundbas är det viktigt att du når ut… Continue Reading

Bra tillbehör till din iPad

En iPad eller surfplatta överlag har redan många funktioner. Men med de tillbehör som finns ökar användningsområdet för din surfplatta. Tillbehören kan även underlätta för dig i ditt vardagliga användande av din iPad eller surfplatta. Smarta tillbehör att ha tillhands… Continue Reading

Arbeta på resande fot

Vi kan idag arbeta var än vi befinner oss och det är inte alls ovanligt att man ser bärbara datorer med personer som arbetar när man åker tåg till exempel. Att arbeta på resande fot innebär att man kan fixa… Continue Reading

Det digitala klimatet

Vi lever i ett digitalt klimat och oavsett om du har ett företag eller om du är en konsument så behöver vi ha rätt kunskaper om den nya tidens marknadsföringskanaler och metoder för att kunna ta korrekta och strategiska beslut.Internet… Continue Reading